Η ταυτότητά μας

Από την αρχή της ίδρυσής της, εδώ και 35 σχεδόν χρόνια, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία  λειτούργησε ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός  που συστέγασε ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και αφετηριών που είχαν όμως έναν κοινό στόχο: την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις και παρωπίδες και τη δραστηριοποίηση της Κοινωνίας Πολιτών. Ο Λεωνίδας Κύρκος, εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς και ο Μιχάλης Ράπτης/Πάμπλο, ηγετική φυσιογνωμία του τροτσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα συστρατεύθηκαν κάτω από το κοινό όραμα της Κίνησης Πολιτών με τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο επί σειρά ετών Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, αλλά και τον Στέφανο Ματθία, πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Πανεπιστημιακοί, όπως ο Φάιδων Βεγλερής και ο Ηλίας Κατσούλης, διπλωμάτες, όπως ο Κώστας και ο Ιωάννης Ζέπος αλλά και άτομα του πρώιμου ακτιβισμού, όπως ο Ρούσσος Κούνδουρος λειτούργησαν κάτω από την επιθυμία της δι-ιδεολογικής προσέγγισης. Στις ίδιες αρχές στηρίζεται και σήμερα η Κίνηση Πολιτών, που υποδέχεται πολίτες από όλη την Ελλάδα και ζητεί τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας μας.

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές ΜΚΟ που λειτουργεί με σκοπό τη διαμόρφωση θεσμικών παρεμβάσεων για την καθιέρωση νέων αντιλήψεων και νοοτροπιών. Ο ρόλος της στην Ελλάδα της κρίσης και των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος, αφού με την αξιοπιστία της όλα αυτά τα χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί της για την κατάθεση λύσεων ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. Σήμερα, τα μέλη της Κ.Π. διατυπώνουν θέσεις και προτάσεις ρεαλιστικές και αποτελεσματικές προκειμένου να αποκτήσει η Ελλάδα την αποτελεσματικότητα του κράτους και το επίπεδο της κοινωνικής ζωής που επιθυμεί και της αξίζει. Τα τελευταία χρόνια η Κ.Π. παρεμβαίνει δυναμικά με πρωτότυπες δράσεις που επιχειρούν να εδραιώσουν μια νέα εικόνα του ενεργού πολίτη στην Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το καταστατικό του σωματείου μας

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα

Η ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά

Ο εντοπισμός των κοινών συνισταμένων στα σημαντικά ζητήματα

Ο προβληματισμός για το κοινό συμφέρον και το κοινωνικό όφελος

Η ισχυροποίηση του πολίτη

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

•Η δραστήρια και ενεργός παρουσία στο χώρο της Κοινωνίας Πολιτών.

• Η αναζήτηση σύγκλισης και κοινών τόπων για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών προτάσεων πάνω στα σημαντικά ζητήματα της χώρας.

• Η συνεπής δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με στόχο την προσφορά κοινωνικού έργου και τη συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις για την επίτευξη κοινών στόχων.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία απαντούν στις ανάγκες ενεργού συμμετοχής των πολιτών που απαιτεί κάθε δημοκρατική κοινωνία.Εναρμονίζονται απόλυτα με τις αρχές της  Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που μεταφράστηκε στην Ελλάδα και προσυπογράφτηκε το 2008 από δεκαεπτά ελληνικές ΜΚΟ, με πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία . Οι αξίες που μας διέπουν είναι:

• Διαφάνεια σε κάθε δράση

• Σεβασμός της διαφορετικότητας των απόψεων, των ιδεών και των αντιλήψεων των μελών, ως όχημα για την παροχή καινοτόμων προτάσεων

• Ενεργός συμμετοχή κάθε φορά που προσφέρεται ευκαιρία

• Σταθερότητα στην παρουσία εντός της Κοινωνίας Πολιτών

• Επιδίωξη της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης των συμπολιτών

• Διαρκής προσπάθεια συνεργασίας και δικτύωσης με άλλες ΜΚΟ.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι άξονες δραστηριοποίησης μας είναι:

Κοινωνία πολιτών – εθελοντισμός: συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο

Περιβάλλον: προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη

Δημοκρατική Δικαυβέρνηση και θεσμοί: εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος

Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα: αναβάθμιση της απονομής δικαιοσύνης, σεβασμός και αναγνώριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων κάθε ατόμου που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα

Ανώτατη Εκπαίδευση: θεσμική αναβάθμιση, βελτίωση και προαγωγή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτά η νέα γενιά που είναι το μέλλον της χώρας μας

Ευρωπαικές και διεθνείς σχέσεις: προαγωγή των σχέσεων της Ελλάδας με τους Ευρωπαικούς εταίρους αλλά και με όλα τα κράτη, με έμφαση στα καίρια ζητήματα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής